اساسنامه منازل مسکونی مهر در پردیس

با توجه به درخواست ها و اعلام نظرهای مدیران ساختمان مجتمع های مسکونی مهر به شرکت عمران شهر جدید پردیس و پیرو پیگیری های شرکت عمران، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و دادستان شهرستان پردیس، اساسنامه منازل مسکونی مهر شهر پردیس به مدیران ساختمان های فازهای ۳، ۵، ۸، ۹ و ۱۱ ابلاغ شده است.

بر اساس این اساسنامه، مسئولیت ها و اختیارات مدیران بلوک و اعضای هیئت مدیره ساختمان مشخص شده است.

امید است با بهره گیری و اجرای این اساسنامه توسط مدیران ساختمان مسکن مهرهای پردیس، کیفیت و فرهنگ آپارتمان نشینی شهر جدید پردیس، پیشرفت بیشتری نسبت به شهر تهران داشته باشد.

اساسنامه منازل مسکونی مهر در پردیس

از لینک زیر می توانید متن کامل اساسنامه منازل مسکونی مهر در پردیس را دانلود کنید.