معرفی و تاریخچه مسکن مهر پردیس:

در شهر جدید پردیس، طرح مسکن مهر با شروع عملیات ساخت ۱۲۷۹۲ واحد مسکونی در سال ۱۳۸۹ آغاز گردید. البته تعداد واحدها در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷به ترتیب ۶۸۴۲۷ و ۳۵۰۲ افزایش یافت و جمع کل واحدهای مسکن مهر پردیس را به ۸۴۷۲۱ واحد رساند. با این تعداد واحد مسکن مهر و واحدهای شخصی ساز پردیس، افق جمعیت پردیس ۵۰۰ هزار نفر رسید.

مسکن مهر پردیس

شهر جدید پردیس چندین فاز دارد که در مطالب دیگر سایت اعتماد بنیان، اطلاعات کامل و جزئیات آن ها تشریح شده است. از کل فازهای پردیس، فازهای ۳، ۵، ۸، ۹جدید، ۹ قدیم، ۱۱ دارای مسکن مهر می باشند. از بین این فازها، فاز ۳ قدیمی می باشد و دارای ملک های غیر از مسکن مهر نیز می باشد. ولی فازهای ۵، ۸، ۹(جدید و قدیم)، ۱۱ فازهای جدید می باشند و بخش اعظم آنها فقط مسکن مهر می باشد و تا زمان تکمیل نهایی آنها، خدمات شهری این فازها بر عهده شرکت عمران است.
تعداد ۸۸۵۵ واحد مسکن مهرهای فاز ۳ پردیس در محله های بوستان، بهمن، بهارستان، گلستان، زیتون، کاج، سرو، سپهر، چناران، نارون، اقاقیا، اطلسی، الوند، البرز، پامچال، دنا، دماوند، زاگرس، سبلان، زنبق، سهند، نارنجستان، سنبل، مهستان، مریم،
مینا، نگارستان، نرگس، نیستان و یاس ساخته شده اند.
تعداد ۶۲۳۲ واحد مسکن مهرهای فاز ۵ پردیس محله های هراز، سفید رود، زاینده رود، اروند و ارس را شامل می شوند.
تعداد ۲۹۲۷۶ واحد مسکن مهرهای فاز ۸ پردیس در محله های دماوند، دنا، آرارات، تفتان، الوند، دالاهو، جولیان، سبلان و سهند واقع شده است.
تعداد ۳۹۳۷ واحد مسکن مهرهای فاز ۹ قدیم پردیس در محله های زاگرس و البرز است.
تعداد ۳۱۹۰ واحد مسکن مهرهای فاز ۹ جدید پردیس به نام محله افلاک می باشد.
تعداد ۳۳۳۳۵ واحد مسکن مهرهای فاز ۱۱ پردیس، محله های شاهین‌شهر، زیباشهر، پولادشهر، زرین‌شهر، پیران‌شهر، ایران‌شهر، آریا شهر، آذرشهر، عالی‌شهر، شیرین‌شهر، آرمان‌شهر و یاس را شامل می شود.

پروژه های روبنایی:

با توجه به احداث حدود ۸۰۰۰۰ واحد مسکن مهر، در شهر جدید پردیس پروژه های روبنایی بسیاری توسط شرکت عمران آغاز گردید تا نیازهای بخش های مختلف درمانی، تجاری، آموزشی، امنیتی، مذهبی، فضای سبز و … جمعیت آینده شهر تامین گردد.
این پروژه ها که شامل مرکز درمانی، مدرسه، کلانتری، مسجد، مجتمع های تجاری، بوستان و مراکز محلات می شد در فازهای مختلف شهر پردیس آغاز شدند.

طبق برنامه های پروژه مسکن مهر می بایست ۲ مرکز درمانی، ۳۰ مدرسه، ۲ کلانتری، ۹ مسجد و ۳ بوستان به صورت مستقل و ۲ درمانگاه، ۱۹ مدرسه، ۵ مسجد، ۳۲ مرکز تجاری، ۴ زمین ورزشی و ۸ فضای سبز به صورت مراکز محلات ساخته شوند. از این موارد، در فازهای مختلف شهر جدید پردیس تا کنون ۱۷ مدرسه، ۲ کلانتری، ۵ مسجد، ۱ مرکز درمانی و ۱ بوستان افتتاح شده است و بقیه پروژه ها نیز در حال تکمیل و راه اندازی می باشند.